Forretningsbetingelser

Danmark

LEVERINGS- OG FRAGTBETINGELSER

Collivarer:

Fragtfrit ved 6 colli. Derunder kr. 199.
Alle displayløsninger leveres frit. Det medfører dog ikke fri levering af colli-varer.
Frøportioner 100 ps. Fragtfrit i HORNUM- og PRIMA-serien. Crown of Seeds dog 200 ps. Derunder kr. 99.
Fragtfri levering af frø medfører ikke fragtfri levering af andre varer.
For frøreoler, sætteløg og løg anvendes individuelle bestillingsskemaer, hvor retningslinjerne fremgår.
Ovenstående er leveret til alle brofaste øer i Danmark eller afskibningshavn.

 

Pallevarer:

Jord og sphagnum:
Fragtfrit leveret ved 8 helpaller HORNUM Muld. Minimumslevering 6 pl. Ved 6 eller 7 paller beregnes kr. 295 pr. palle.
Fragtfrit leveret ved 8 helpaller PRIMA Muld. Minimumslevering 6 pl. Ved 6 eller 7 paller beregnes kr. 295 pr. palle.
Ovenstående er leveret til alle brofaste øer i Danmark eller afskibningshavn.
Lift faktureres med kr. 195 pr. palle. Der faktureres op til max. 8 paller for lifttillæg. Prisen fra 9-33 paller med lifttillæg er altså lifttillægget for 8 paller; dvs. kr. 1.560 i alt. Krantillæg/trucktillæg på muld faktureres efter forbrug.
Kunden bedes gøre opmærksom på, om der kun er plads til forvogn ved levering af pallevarer.
Kunden bedes ved ordreafgivelse gøre opmærksom på, om kran er påkrævet ved levering.

Selvvanderkasser:
Fragtfrit leveret ved 2 paller til alle brofaste øer i Danmark eller afskibningshavn. Derunder kr. 295 pr. palle.

DETAIL: Gødninger og perlekalk samt leca 40 l og pyntebark 70 l:
Fragtfrit leveret ved 2 helpaller HORNUM, PRIMA, Naturens og/eller Crown Gødninger i spande og sække, PRIMA Perlekalk, no-name lecakugler 40 l samt HORNUM Pyntebark 70 l til alle brofaste øer i Danmark eller afskibningshavn.
Derunder: 1/4-palle kr. 99. 1/2-palle kr. 149. 1/1-palle kr. 199.

Gældende for både detail og professionel:
Krantillæg på gødninger og kalk faktureres efter forbrug og bestilles ved ordreafgivelse.
Kunden bedes gøre opmærksom på specielle leveringsforhold og om der forefindes truck til aflæsning.

HORNUM Cocoa-Cover:
Fragtfrit leveret ved 2 paller til alle brofaste øer i Danmark eller afskibningshavn. Derunder kr. 295 for en palle.
Fragt på big bag med Cocoa-Cover kr. 350 pr. palle.

SÖDRA træpiller og spåner:
Leveres direkte frit fra producent i hele træk – 33 paller.

 

BETALINGSBETINGELSER

Fra netto kontant til 30 dage netto efter aftale.
Ved for sen betaling pålignes 2% rente pr. påbegyndt måned samt et erindringsgebyr på kr. 150 pr. rykker.
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos FAUSOL A/S indtil hele købesummen er betalt.

 

REOLER OG DISPLAYS

FAUSOL A/S ejer reoler og displays, som vederlagsfrit stilles til rådighed for udstilling af produkterne. Såfremt andre end FAUSOL A/S’s produkter udstilles i FAUSOL A/S’s reoler og displays har FAUSOL A/S ret til at tilbagekalde disse.
Såfremt samarbejdet ophører, returneres reoler og displays for kundens regning. Alternativt fakturerer FAUSOL A/S kunden for inventaret.
Hvad angår reoler og displays til Gardman og Briers produkter bliver disse faktureret til gældende priser.
Uanset om reolerne er debiteret eller ej forbeholder FAUSOL A/S sig, at kun FAUSOL’s produkter udstilles i reoler og display.
Såfremt samarbejdet ophører, returneres udebiterede reoler og displays for kundens regning. Alternativt fakturerer FAUSOL A/S kunden for inventaret.

 

PALLER

Når varer leveres på godkendt EUR-palle skal byttepalle udleveres til transportøren.
Såfremt byttepalle ikke udleveres, faktureres kr. 120,- pr. 1/1-palle. 100,- pr. 1/2-palle og 80,- pr 1/4-palle 
Byttepaller skal være kurante, rengjorte og klar til udlevering når chaufføren kommer.

Der er ikke pallebytte på salt og faktureres med kr. 85 pr. 1/1-palle.

Med hensyn til paller på muld vil disse blive faktureret med kr. 25 pr. palle. Derefter er det kundens ejendom.
Alternativt aftales ved ordreafgivelse, at de indhentes efter sæson i perioden 1/7 – 1/11.
Grundet de stigende træ- og pallepriser er indført et tillæg på kr. 10 pr. palle til fragt og vedligeholdelse af paller. Dette faktureres på ordren.

 

RETURNERING OG REKLAMATION

Eventuel returnering af varer forudsætter FAUSOL A/S’s skriftlige accept. Der modregnes et administrationsgebyr på 20% af varens fakturerede pris.
Reklamation skal ske senest 48 timer efter varens modtagelse. Reklamation forårsaget af transportskade eller manglende colli skal altid påføres fragtbrevet ved leverancen og faxes/mailes til vores ordrekontor (fax 7027 2960 eller salg@fausol.dk).
Erstatning til køber, inklusive produktionsbortfald, udebleven fortjeneste, eller anden indirekte skade, kan aldrig overstige værdien af varerne. Sælger har ret til at levere erstatningsleverance i stedet for at udbetale erstatning. Returnering af varer, som ikke har returret, accepteres kun mod skriftlig aftale. Sælger sender på opfordring aftale om returret pr. mail eller fax. Køber betaler returfragten. Eventuel returfragt som sælger skal betale accepteres kun, såfremt varen er returneret på en af sælger godkendt vis.
Ved forsinkelser i leverancen, helt eller delvist udebleven leverance står sælger kun til ansvar, hvis det er sælgers forglemmelse. For at kunne garantere produktkvaliteten forbeholder sælger sig retten til at planlægge levering af kulde- eller varmefølsomme produkter på et tidligere eller senere tidspunkt.

 

FORCE MAJEURE

Sælger er uden ansvar, hvis leveringen delvist eller helt hindres af uden for liggende årsager, som kan indtræffe, f.eks. arbejdskonflikt, myndighedernes beslutninger, krig, fejlslået dyrkning, omfattende driftsproblemer hos sælger, udebleven eller forsinket levering fra leverandør eller andre omstændigheder uden for sælgers kontrol.

 

PRISER

Denne prisliste erstatter tidligere udsendt prisliste.
Priserne er angivet i danske kroner. Listepriser og afgifter er angivet excl. moms. Vejledende udsalgspriser er incl. moms. Afgifter er med i alle priser. Eventuelle rabatter beregnes af beløb excl. moms og afgifter.
Sælger forbeholder sig ret til prisændringer, som kan blive uundgåelige under listens gyldighedstid grundet valutaforandringer, importrestriktioner, afgifter eller lignende. Leveringsdagens pris er gældende. Hvis kursændringer af betydning for sælger indtræffer efter at aftalen er indgået, har sælger ret til at korrigere prisen derefter. Tilsvarende gælder beslutninger taget af myndigheder, ændring af skatter, andre afgifter og priser. Sælger behøver ikke at forhåndsvarsle prisændringer i disse tilfælde. 
Ved bestilling af varer betragtes de ovennævnte vilkår som godkendt af køber. Bestemmelserne træder i kraft, hvis ikke andet er aftalt skriftligt mellem sælger og køber. Vi tager forbehold for trykfejl i prislisten.

Bjæverskov, 12.10.2022